fbpx

Rumor #22

תפריט רומר הרצליה

הניווט בין תפריט האוכל לתפריט השתייה יעשה ע"י לחיצה על החצים ו/או החלקה לצד על גבי המסך
למעבר לתפריט בקבוקים יש ללחוץ על הכפתור בתחתית הדף

Herzliya Food
תפריט בקבוקים